در این درس با مطالب زیر آشنا می شوید: 1- منشاء پیدایش عنصرها و ویژگی ها و طبقه بندی آنها 2- جدول دوره ای عنصرها 3- ساختار اتم و آرایش الکترونی عنصرها 4- نحوه تشکیل ترکیب های یونی و کووالانسی
5 1
قیمت: رایگان
مهدی زیلوچی
پیشرفته
این درس شامل مباحث شیمی دهم دوره دوم دبیرستان همراه با مباحث تکمیلی و نمونه سوال های تشریحی و تستی است.
3 0
قیمت: رایگان
مهدی زیلوچی
پیشرفته
این درس شامل مباحث شیمی 2 دوره دوم دبیرستان به همراه مباحث تکمیلی و نمونه سوال های تستی و تشریحی برای یادگیری عمیق تر طراحی شده است .
0 0
قیمت: رایگان
مهدی زیلوچی
پیشرفته
1 0
قیمت: رایگان
مهدی زیلوچی
پیشرفته
در این درس مباحث کتاب شیمی چهارم دبیرستان(دوره پیش دانشگاهی) تشریح و توضیح داده شده و در پایان هر فصل نمونه سوالات مختلفی با پاسخ و بدون پاسخ آمده است .
4 1
قیمت: رایگان
مهدی زیلوچی
پیشرفته
5 1
قیمت: رایگان
مهدی زیلوچی
پیشرفته