دوره: شیمی دبیرستان(دوره دوم)
در این دوره علاوه بر مباحث شیمی پایه های دوره دوم دبیرستان ( شیمی 1 و شیمی 2و شیمی 3) برخی از موضوعات مرتبط با شیمی عمومی که دانستن آن به درک مفاهیم اولیه و پایه ای شیمی کمک می کند مطرح و شرح داده شده و در باره هر موضوع سوالهای متعددی در سطوح مختلف مطرح و نمونه هایی از آنها به طور تشریحی حل شده است .
زمان دوره
تاریخ شروع:1397/07/01
تاریخ پایان:1398/07/01
دسته بندی
متوسطه -> متوسطه 2
ثبت نام
تعداد ثبت نام نفر
ثبت نام شده0نفر
هزینه ثبت نام رایگان
لیست دروس ارائه شده