گروه بندی22
شروع دوره1397/07/01
قیمت دوره رایگان
تعداد ثبت نام1 نفر
تعداد دروس1 درس
1- درس کیهان زادگاه الفبای هستی
در این درس با مطالب زیر آشنا می شوید: 1- منشاء پیدایش عنصرها و ویژگی ها و طبقه بندی آنها 2- جدول دوره ای عنصرها 3- ساختار اتم و آرایش الکترونی عنصرها 4- نحوه تشکیل ترکیب های یونی و کووالانسی
گروه بندی22
شروع دوره1397/07/01
قیمت دوره رایگان
تعداد ثبت نام0 نفر
تعداد دروس3 درس
در این دوره علاوه بر مباحث شیمی پایه های دوره دوم دبیرستان ( شیمی 1 و شیمی 2و شیمی 3) برخی از موضوعات مرتبط با شیمی عمومی که دانستن آن به درک مفاهیم اولیه و پایه ای شیمی کمک می کند مطرح و شرح داده شده و در باره هر موضوع سوالهای متعددی در سطوح مختلف مطرح و نمونه هایی از آنها به طور تشریحی حل شده است .
2- درس شیمی پایه یازدهم
این درس شامل مباحث شیمی 2 دوره دوم دبیرستان به همراه مباحث تکمیلی و نمونه سوال های تستی و تشریحی برای یادگیری عمیق تر طراحی شده است .
3- درس شیمی پایه دهم
این درس شامل مباحث شیمی دهم دوره دوم دبیرستان همراه با مباحث تکمیلی و نمونه سوال های تشریحی و تستی است.
گروه بندی18
شروع دوره1394/04/01
قیمت دوره رایگان
تعداد ثبت نام1 نفر
تعداد دروس1 درس
1- درس فیزیک نهم مدارس خاص
فیزیک پایه نهم ویژه مدارس خاص
گروه بندی22
شروع دوره1393/09/30
قیمت دوره رایگان
تعداد ثبت نام1 نفر
تعداد دروس1 درس
1- درس شیمی 4
در این درس مباحث کتاب شیمی چهارم دبیرستان(دوره پیش دانشگاهی) تشریح و توضیح داده شده و در پایان هر فصل نمونه سوالات مختلفی با پاسخ و بدون پاسخ آمده است .
گروه بندی22
شروع دوره1393/09/30
قیمت دوره رایگان
تعداد ثبت نام0 نفر
تعداد دروس1 درس
1- درس شیمی 3
گروه بندی22
شروع دوره1393/09/30
قیمت دوره رایگان
تعداد ثبت نام1 نفر
تعداد دروس1 درس
1- درس شیمی 2
گروه بندی18
شروع دوره1393/08/03
قیمت دوره رایگان
تعداد ثبت نام1 نفر
تعداد دروس2 درس
گروه بندی18
شروع دوره1393/08/03
قیمت دوره رایگان
تعداد ثبت نام1 نفر
تعداد دروس2 درس
1- درس شیمی هفتم ویژه مدارس خاص
در این درس سرفصل های مربوط به شیمی کتاب علوم تجربی در سطحی عمیق تر و با اطلاعات بیشتر از کتاب رسمی وزارت آموزش و پرورش بحث می شود .
گروه بندی18
شروع دوره1393/12/21
قیمت دوره رایگان
تعداد ثبت نام0 نفر
تعداد دروس1 درس